TIETOSUOJASELOSTEREKISTERINPITÄJÄ


Arveo Tmi /  Jami Arvonen

Ratapihankatu 53A, 20100 Turku

Tietosuojaa koskevat asiat: jami@jamiarvonen.fi


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY


Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen valmistelu tai täytäntöönpano ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu esimerkiksi. asiakassuhteen hoitamiseksi, laskuttamiseksi sekä suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, mainonnan kohdentaminen omissa ja kolmansien osapuolten verkkopalveluissa, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.KÄSITELTÄVÄ TIETOSISÄLTÖ


Käsittelemme seuraavia tietoja rekisterissämme:

 • yrityksen nimi ja y-tunnus
 • yrityksen laskutustiedot
 • tiedot palveluista
 • yhteydenpitoon tarkoitettu sisältö
 • sähköiset tunnistetiedot ja tiedot sivustojemme käytöstäHENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT


Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.  Asiakkaita koskevia tietoja säilytetään ja käsitellään pääsääntöisesti koko asiakassuhteen keston ajan sekä korkeintaan kaksi (2) vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. Markkinointitarkoituksiin kerättyjä tietoja säilytämme toistaiseksi.HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT


 • Google (Analytics ja Ads)
 • Facebook (Business Manager)
 • Finvoicer Group Oy (laskutuspalvelu sekä asiakasrekisteri)
 • Palveluiden toimittamisessa tarvittavat yhteistyökumppanit
 • Laskutus- ja kirjanpitopalveluiden toimittajat
 • Viranomaiset lain edellyttämänä


REKISTERÖIDYN OIKEUDET


Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja, oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus saada henkilötiedot siirretyksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle.


Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, ota kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyn oikeuksien käyttö edellyttää rekisteröidyn tunnistamista, joten toimitathan tarvittavat tiedot tunnistamista varten. Arveo Tmi käsittelee rekisteröityjen oikeuksia koskevia pyyntöjä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sekä säilyttää tiedot oikeuksien käytöstä kahden vuoden ajan.Share