Markkinointikonsultti

Freelancer vai mainostoimisto?Kuten artikkelin otsikkokin sen kertoo, yrityksen markkinoinnin voi ulkoistaa yksittäiselle ihmiselle, eli freelancerille tai kokonaiselle mainostoimistolle. Kumpi sitten on kannattavampaa? Mitä asioita on hyvä ottaa huomioon yhteistyökumppania valittaessa? Tässä kirjoituksessa kerron eroavaisuuksia toimintatavoissa. Tarkoitus ei ole asettaa kumpaakaan toista parempaan valoon, sillä aina kun on kyse markkinoinnin ammattilaisista, niin voit olla varma, että saat sitä mitä tilaat.


Eroja toimintatavoissa


Palveluiden osto lähtee tarpeesta. Onko yrityksessäsi palkattuna markkinoinnista vastaava henkilö joka kaipaa tietyn osa-alueen ammattilaista avukseen, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa? Esimerkkiyrityksessämme on palkattuna sisällöntuottaja, joka tekee sisältöä sosiaaliseen mediaan sekä muihin kanaviin,  mutta hakukonemainonta ei kuulu osaamiseen. Tällöin ulkoisen freelancerin tai mainostoimiston palkkaaminen on hyvä vaihtoehto. Kumman sitten valitsen? Puntaroi seuraavia asioita:


Mainostoimistossa sinua palvelee useampi henkilö. On palvelun sinulle myynyt henkilö (usein tittelillä avainasiakaspäällikkö) ja sitten on tuotantopuolen henkilöt, jotka toteuttavat mainontaasi asiantuntijamyyjältä saamillaan tiedoilla. Lähes poikkeuksetta nämä henkilöt ovat palkkatöissä yrityksessä ja täten heillä on työaika, jolloin esimerkiksi muutoksia mainontaan on mahdollista olettaa tehtävän. Itse näen mainostoimistojen vahvuutena ehdottomasti sen, että et ole riippuvainen vain yhdestä henkilöstä. Monien suomalaisten mainostoimistojen tuotantopuolella piilee niin taitavia mainonnan toteuttajia, että oksat pois! Varjopuolena pidän mahdollista rikkinäisen puhelimen mahdollisuutta tuotannon sekä asiakkaan välillä, sekä jos mainostoimiston asiakasmäärät ovat liian suuret toimiston tuotannon kapasiteettiin verrattuna, niin työpanos yksittäiseen asiakkaaseen jää väistämättä liian pieneksi.


Freelancerin palkkauksessa työmenetelmät ovat kutakuinkin samat mutta pieniä eroavaisuuksia toki löytyy. Freelancer on sinun yhteyshenkilösi, myyjä, asiakaspalvelija sekä mainonnan tuottaja samaan aikaan. Täten kommunikoit luonnollisesti hänen kanssaan kaikessa markkinointiisi liittyvissä asioissa. Freelancereilla harvemmin on tiettyjä kellonaikoja, jolloin ovat töissä. Ovathan freelancerit kaikki yrittäjiä jossakin muodossaan ja täten ovat "aina töissä".  Jos freelancer on esimerkiksi estynyt tekemään töitä, niin silloin kaikki on seis. Tämä on ehdottomasti freelancerin heikkous. Freelancereina toimivat ammattilaiset rajaavat yleensä asiakasmääränsä, jotta he varmistuvat siitä, että pystyvät palvelemaan asiakaskuntaansa parhaalla mahdollisella tavalla. On selvää, että yksi ihminen hoitaa paremmin 20 asiakkuutta kuin 2000 asiakkuutta. Työtunteja kun ei ole vielä mahdollista ostaa lisää. 


Olen itse toiminut osakkaana mainostoimistossa muutaman vuoden ja tehnyt palkkatyöläisenä avainasiakaspäällikön roolissa uusasiakashankintaa, joten kirjoitus perustuu omaan kokemukseeni. Nykyisen freelancer- mallin koen itselleni kaikista parhaaksi. Yleisesti ottaen markkinointialalla freelancereiden toimintamalli perustuu enemmän pieniin määriin suuria asiakasyrityksiä, kun taas mainostoimistossa volyymit ovat huomattavasti suurempia.


Jos yrityksesi tarve on saada alihankintana yksi ammattilainen lisää markkinointitiimiisi tai haluat tiivistä yhteistyötä vuorokauden ympäri, valitse freelancer. Jos haluat ulkoistaa tietyn alueen markkinoinnistasi alihankkijalle tai haluat mahdollisimman vähän kuluttaa aikaa omaan markkinointiisi, valitse mainostoimisto.Törmäillään verkossa,


Jami Arvonen

Markkinointikonsultti

jami@jamiarvonen.fi

044 523 0691

www.jamiarvonen.fi
Digimarkkinointi
Markkinointikonsultti
Digimarkkinointi
Share